Батьківський комітет | АНДРУШІВСЬКА ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ №1

Батьківський комітет

Положення про класний батьківський комітет

І. Загальні положення
1.1. Батьківський комітет є виконавчим органом батьківьких зборів окремого класу.
1.2. До складу батьківського комітету класу входять активні і авторитетні батьки.
1.3. Батьківський комітет обирається на один рік у кількості 3-5 осіб.
1.4. Підставою для роботи батьківського комітету є дане положення, план роботи, затверджений батьківськими зборами та погоджений із класним керівником.
1.5. Голова батьківського комітету обирається на загальних зборах і входить до складу ради школи.
1.6. Батьківський комітет школи узгоджує свою діяльність із класни керівником.
1.7. Батьківський комітет представляє інтереси дітей і дирослих на педагогічних радах.
1.8. За рішенням класних батьківських зборів батьківський комітет може бути розформований.
2. Основною метою батьківського комітету є створення умов для формування колективу класу і сприятливого розвитку у ньому кожної дитини.
3. Основними напрямками діяльності батьківського комітету класу є:
3.1. Створення банку даних батьківських ресурсів, який формується за допомогою даних опитування, анкетування, індивідуальних бесід із батьками. Визначаються можливості кожної сім’ї щодо матеріальної, фінансової, практичної допомоги класу, школі.
3.2. Організація спільних справ батьків і дітей: спортивних змагань, свят, концертів, суботників, екскурсій, виставок, оглядів. Актив класу використовує банк батьківських ресурсів і можливостей. Батьківський комітет надає їм допомогу у підготовці конкретної справи та її проведенні. Сприяє організації канікул.
3.3. Розповсюдження передового досвіду сімейного виховання. Це здійснюється через батьківські збори, читацікі конференції, диспути, дискусії. Батьківський комітет спільно з класним керівником здійснює підготовку і проведення батьківських зборів.
3.4. Працює над сценарієм традиційних свят, організовує презентацію нових сімей.
4. Звіт про роботу батьківського комітету
4.1. Засідання батьківського комітету починається зі звіту про виконання рішення попереднього засідання батьківського активу і зборів батьків класу.
4.2. Робота батьківського комітету фіксується у щоденнику класного керівника.
4.3. Батьківський комітет звітується про свою роботу двічі на рік на батьківських зборах класу.
4.4. У випадку незадовільної роботи батьківський комітет може бути переобраний достроково.

Положення про батьківські збори
І. Мета проведення батьківських зборів
1.1. Повідомлення інформації, необхідної для роботи з дітьми.
1.2. Інформування, інструктаж батьків про зміни або введення нових організаційних моментів у режим функціонування школи.
1.3. Знайомство батьків із аналітичними матеріалами.
1.4. Консультування батьків із питань навчання та виховання учнів.
1.5. Обговорення надзвичайних випадків, складних або конфліктних ситуацій.
1.6. Прийняття рішень, які вимагають обліку думок батьків із різноманітних питань шкільного життя.
1.7. Творчий звіт дитячого іпедагогічного колективів перед батьками.
ІІ. Правила проведення зборів
2.1. Класний керівник зобов’язаний всебічно продумати і підготувати до зборів необхідну інформацію.
2.2. Кожні збори мають свій „сценарій”, програму, рекомендації, поради, настанови.
2.3. Головним методом проведення зборів є діалог.
2.4. Батьків запрошують на збори і повідомляють про порядок денний не пізніше, ніж за 4 дні до проведення зборів.
2.5. Дирекція НВК повинна бути проінформована про дату і порядок денний не пізніше, ніж за 4 дні до проведення зборів.
2.6. Учителі-предметники повинні бути присутні на зборах за запрошенням класного керівника.
2.7. Класний керівник повинен сформулювати мету запрошення на збори вчителів-предметників.
2.8. Класний керівник вирішує організаційні питання напередодні зборів.
2.9. Класний керівник інформує директора про підсумки батьківських зборів, про питання і проблеми, які були підняті батьками на зборах, наступного дня після проведення зборів.
ІІІ. Принципи проведення зборів
3.1. Батьківські збори – це форма зв’язку сім’ї і школи, це місце одержання важливої педагогічної інформації, трибуна пропаганди кращого досвіду роботи та стосунків із дітьми.
3.2. Батьки на зборах повинні відчувати повагу до себе, брати активну участь в обговоренні проблем.
3.3. У школи та сім’ї завдання спільні – це проблема навчання та виховання дітей. Завадання зустрічі батьків і вчителів – шукати шляхи їхнього розв’язання.
3.4. Результативними є ті збори, де виникає розуміння, коли на запитання даються відповіді, ведеться дискусія.
ІV. Види та форми проведення зборів
4.1. Види батьківських зборів:
– загальні (класні) збори проводяться 4 рази на рік;
– диференційовані (спеціально запрошується група батьків);
– збори, періодичність яких визначається класним керівником.
4.2. Форми проведення зборів:
– директивні – консультативні;
– дискусійні;
– семінари;
– клубні;
– творчі зустрічі та звіти.